Kuljetus- ja logistiikkapalvelut meiltä!

Antiokia Oy on kokenut kuljetusalan yhtiö elintarvike- ja rahtikuljetuksissa. Yhtiöllä on käytössään kuljetuskalustona 3-akselisina 22 kpl 26 t moduuliveturia joista 16 lämpösäädeltyä, 3-akselisina 3 rekkaveturia, 6 jakelukuorma-autoa ksa-korilla 18 t, lämpösäädeltyinä 5 erikoismatalaa jakeluautoa 10-26 t, 10 täysperävaunua ja 16 puoliperävaunua. Lämpösäädeltyä kalustoa on sekä pakaste- että viileäkuljetuksiin. Kalustoa uusitaan Euro 6 tasolle, tulossa on 6 kpl moduulivetäjiä 2-lämpöisellä FRC korilla sekä 6 kpl uusia puoliperävaunuja 2 lämpöisellä FRC korilla. Marraskuun alussa 2018 käyttöön saadaan kaasukäyttöinen rekkaveturi jonka perävaunun lämpösäätely toteutetaan sähköllä, biokaasua polttoaineena käyttäen tavara kulkee hyvin pienillä päästöillä. Saatujen kokemusten mukaan kaasukäyttöistä kalustoa voidaan kasvattaa hyvinkin nopeasti.

Palvelujemme luotettavuus, laatu, nopeus ja joustavuus ovat tärkeimmät kilpailukeinomme. Toimintamme keskeinen arvo on laillinen liiketoiminta ja lailliset kuljetukset, emme usko laittomuuden ja rikollisen toiminnan kuuluvan liiketoimintaan, vaikka kuljetusalalla liian keskeinen kilpailukeino on ajojen ottaminen säädöksiä rikkoen halvoilla hinnoilla kun asiakkaan annetaan sanella säännöt tai antaudutaan kilpailemaan ulkomaisen kabotaasin laittomuuksien kanssa.

Palvelumme kohdistuvat kaupan ja teollisuuden runkolinja- ja paikallisjakelupalveluihin ensisijaisesti Etelä-Suomen alueella mutta ajamme runkolinjoja Ouluun ja tilauksien perusteella myös muualle. Palvelujen toteuttaminen suoritetaan ajojärjestelyjen osalta osaksi asiakkaidemme ja yhteistyökumppaniemme kanssa.

Valvomme aina jokaisen kuljetuksen osalta laillisen toiminnan ehtojen toteutumisen etteivät kuljetuksen järjestäjän, terminaali/välittäjäyhtiön tai edes asiakkaan oman ajojärjestelyn virheet aiheuta yhtiöllemme tai loppuasiakkaalle riskiä olla mukana laittoman kuljetuksen ketjussa! Toivomme raskaan kuljetuksen laillisuusvalvonnan voimakasta lisäämistä, se on rehellisten yhtiöiden etu ja raskasta työtä tekevien kuljettajien paras palkkaturva.

Etsimme jatkuvasti uusia luotettavaa ja pitkäaikaista kuljetuspalvelua arvostavia asiakkaita.  Teemme aina asiakaskohtaisen tarjouksen jonka kustannusten muodostumisen perustelemme asiakkaalle. Paikannus- ja ERP-järjestelmän sekä yksityiskohtaisen ja ajantasaisen raportoinnin avulla asiakas voi seurata palvelutuotantomme kustannustehokkuutta. Mitä lyhyempi ketju on asiakkaalta kuljettajalle auton hyttiin sitä paremmin kuljetus sujuu. Pystymme usein saamaan autoja liikkeelle 1-3 tunnin kuluessa tilauksesta ja aina laillisesti!

Voimme asiakkaan kanssa suunnitella halutun palvelukokonaisuuden ja sopia veloitusperusteista todellisen kulurakenteen ja tarvittavan katteen osalta. Maksatte vain siitä mitä käytätte sovittujen pelisääntöjen mukaan. Tarjoamme palvelua tilanteissa joissa ketjussanne on toimintahäiriö, autorikko tai sairastapauksia, pyytäkää tarjousta!

Kehittämällä ajojärjestelyn tehokkuutta olemme pystyneet osoittamaan asiakkaalle yli 10 % kustannussäästöä kuljetuskustannuksissa ja samalla varmistamaan, että kuljettajien työajan käytön tehokkuus on noussut ja autojen käyttöaste kasvanut, jolloin myös kuljetusliikkeen kannattavuus on parantunut. Palvelun ostaminen 4-5 palveluportaan ketjun kautta aiheuttaa usein asiakkaalle 20-30 % tuottamattoman lisän kuljetuskustannuksiin sekä sen, että monen asiakkaan kuljetuksia ajetaan nykyisin viimeisellä portaalla laittomasti vaikka muuta väitetään. Laittomuus toteutuu useimmiten ajoaikasääntöjen ja palkkaustapojen rikkomuksina jotka kuuluvat tilaajavastuulain mukaan myös asiakkaan vastuulle.

Voitte perehtyä kuljetusalan vaativuuteen toimitusjohtajamme opinnäytteen avulla:

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/40715

Kuljetusalan kannattavuuden analysointia on tutkinut toimitusjohtajan sisar opinnäytteessään, joka valottaa tilinpäätösanalyysin ja tilintarkastajien näkemysten valossa pienten ja isompienkin kuljetusyhtiöiden ahdinkoa:

https://www.utupub.fi/handle/10024/91514

Antiokia Oy:n toimintaa ohjataan asiakaslähtöisesti noudattaen SKAL tiekuljetussopimusehtoja, ALT/AKT:n työehtosopimuksen, ajoaikasäädöksen sekä työaikalainsäädännön mukaan. Lakien ja asetusten noudattaminen on yhtiössämme ehdoton ohje ja tilaajavastuulain mukainen toimintamme ilman alihankkijoita ja ketjutuksia on aina myös asiakkaidemme etu.  Toivomme tietysti kaikkien, mutta erityisesti julkisen vallan omistamien kuljetusyhtiöiden näyttävän esimerkkiä siitä, että eivät ajata laitonta liikennettä ketjuissaan ! Nyt, kun maksamme laillisesta työaikana tehdystä vuokrakuljettajatunnista arkiyönä jopa 33 euroa ja kuljettajan verokirjapalkan kta on  18,50 euroa työaikana tehdyistä tunneista laskettuna, on vaikea kilpailla yhtiöitä vastaan joissa kuljettajat ansaitsevat halvan poliisi-pizzan hinnan, 5 euroa tunnilta puhtaana käteen. Palkkajaksolla tehdyistä tunneista ja ylitöistä, palkan lisistä, lomapalkoista tai eläkevakuutusten määrästä, tapaturmavakuutuksista tai vähäistenkään verojen maksamisesta Suomeen ei ole mitään tietoa.

Liikennekaaren muutokset ja liikenteen vapauttaminen toivat mukanaan yhä lisää myös kotimaisten yhtiöiden ulkomaisella kalustolla ja verottomalla polttoaineella ajamista, ilman vakuutuksia ajamista ym hintakilpailua vääristävää toimintaa.  Valinta on silti aina asiakkaan kun palvelijasta on kysymys, kuljetusalalla sopimukset eivät turvaa ajotuloja ja sopimusten irtisanomisaika on hyvin lyhyt.

Antiokia Oy:ssä uskomme että laillinen toiminta on paras valttimme, harmaan talouden suosiminen ei voine olla asiakkaankaan etu jos poliisi ja muu virkavalta tekee työnsä asiallisesti. Kuljetusalaa valvotaan ajopiirtureiden, asiakkaiden sähköisten ERP-järjestelmien ja kuljettajien työ-ja ajoaikarekisteröintien perusteella tarkemmin  kuin mitään muuta toimintaa joten on ihmeteltävää, miksi kuljetusala vuodesta toiseen on mustien toimialojen kärjessä laittomuuksien suhteen ja kuljetusyhtiöt johtavat konkurssitilastoja ? Rahtikirjat ja tilitykset osoittavat alaa tuntemattomallekin paljonko tunnista tai kilometristä maksetaan ja miten pitkiä suoritteita ajetaan, sen vaikeampaa ei laillisuusvalvonta ole! Paras, yksinkertaisin ja edullisin tapa suorittaa laillisuusvalvontaa on suorittaa se terminaaliyhtiöiden ajotoimistoissa, missä tiedetään hyvin tarkasti milloin auto ja kuljettaja ovat liikkuneet, miten tauot on pidetty ja mitä kuljetuksen suorittamisesta maksetaan.

Antiokia Oy on laillisia kuljetuksia tarjoava ja laillista liiketoimintaa harjoittava suomalainen kuljetusliike, pidämme asiakkaiden kanssa Suomen pyöriä pyörimässä !

Ota heti yhteyttä ja kysy lisää!

 

       

 

 

PALVELEVA  24 / 7 KULJETTAJA

©2011 Antiokia Oy