Kuljetus- ja logistiikkapalvelut meiltä!

Antiokia Oy on kokenut kuljetusalan yhtiö elintarvike- ja rahtikuljetuksissa. Yhtiöllä on käytössään kuljetuskalustona 3-akselisina 22 kpl 26 t moduuliveturia joista 14 lämpösäädeltyä, 3-akselisina 3 rekkaveturia, 6 jakelukuorma-autoa ksa-korilla 18 t, lämpösäädeltyinä 7 erikoismatalaa jakeluautoa 10-26 t, 10 täysperävaunua ja 14 puoliperävaunua. Lämpösäädeltyä kalustoa on sekä pakaste- että viileäkuljetuksiin. Yhtiön toimialana on asiakkaiden palvelu kotimaan kuljetusratkaisujen tarjoamisessa. Palvelujemme luotettavuus, laatu, nopeus ja joustavuus ovat tärkeimmät kilpailukeinomme. Toimintamme keskeinen arvo on laillinen liiketoiminta ja lailliset kuljetukset, emme usko laittomuuden ja rikollisen toiminnan kuuluvan liiketoimintaan, vaikka kuljetusalalla liian keskeinen kilpailukeino on ajojen ottaminen säädöksiä rikkoen halvoilla hinnoilla kun asiakkaan annetaan sanella säännöt tai antaudutaan kilpailemaan ulkomaisen kabotaasin laittomuuksien kanssa.

Palvelumme kohdistuvat kaupan ja teollisuuden runkolinja- ja paikallisjakelupalveluihin Etelä-Suomen alueella mutta ajamme runkolinjoja Ouluun ja tilauksien perusteella myös muualle. Palvelujen toteuttaminen suoritetaan ajojärjestelyjen osalta osaksi eri yhteistyökumppaniemme, esim. Postin ja Oulun Autokuljetuksen kanssa. Valvomme jokaisen kuljetuksen osalta laillisen toiminnan ehtojen toteutumisen etteivät kuljetuksen järjestäjän ajojärjestelyn virheet aiheuta yhtiöllemme tai loppuasiakkaalle riskiä olla mukana laittoman kuljetuksen ketjussa!

Etsimme jatkuvasti uusia luotettavaa ja pitkäaikaista kuljetuspalvelua arvostavia asiakkaita.  Teemme aina asiakaskohtaisen tarjouksen jonka kustannusten muodostumisen perustelemme asiakkaalle. Paikannus- ja ERP-järjestelmän sekä yksityiskohtaisen ja ajantasaisen raportoinnin avulla asiakas voi seurata palvelutuotantomme kustannustehokkuutta. Mitä lyhyempi ketju on asiakkaalta kuljettajalle auton hyttiin sitä paremmin kuljetus sujuu. Pystymme usein saamaan auton liikkeelle 1-3 tunnin kuluessa tilauksesta ja aina laillisesti!

Voimme asiakkaan kanssa suunnitella halutun palvelukokonaisuuden ja sopia veloitusperusteista todellisen kulurakenteen ja tarvittavan katteen osalta. Maksatte vain siitä mitä käytätte sovittujen pelisääntöjen mukaan. Tarjoamme palvelua tilanteissa joissa ketjussanne on toimintahäiriö, autorikko tai sairastapauksia, pyytäkää tarjousta!

Kehittämällä ajojärjestelyn tehokkuutta olemme pystyneet osoittamaan asiakkaalle yli 10 % kustannussäästöä kuljetuskustannuksissa ja samalla varmistamaan, että kuljettajien työajan käytön tehokkuus on noussut ja autojen käyttöaste kasvanut, jolloin myös kuljetusliikkeen kannattavuus on parantunut. Palvelun ostaminen 4-5 palveluportaan ketjun kautta aiheuttaa usein asiakkaalle 20-30 % tuottamattoman lisän kuljetuskustannuksiin sekä sen, että monen asiakkaan kuljetuksia ajetaan nykyisin viimeisellä portaalla laittomasti vaikka muuta väitetään. Laittomuus toteutuu useimmiten ajoaikasääntöjen ja palkkaustapojen rikkomuksina jotka kuuluvat tilaajavastuulain mukaan myös asiakkaan vastuulle.

Voitte perehtyä kuljetusalan vaativuuteen toimitusjohtajamme opinnäytteen avulla:

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/40715

Yhtiömme toimintaa ohjataan asiakaslähtöisesti noudattaen SKAL tiekuljetussopimusehtoja, ALT/AKT:n työehtosopimuksen, ajoaikasäädöksen sekä työaikalainsäädännön mukaan. Lakien ja asetusten noudattaminen on yhtiössämme ehdoton ohje ja tilaajavastuulain mukainen toimintamme ilman alihankkijoita ja ketjutuksia on myös asiakkaidemme etu.  Toivomme tietysti kaikkien, mutta erityisesti julkisen vallan omistamien kuljetusyhtiöiden näyttävän esimerkkiä siitä, että eivät ajata laitonta liikennettä ketjuissaan ! Nyt, kun maksamme laillisesta työaikana tehdystä vuokrakuljettajatunnista arkiyönä jopa 33 euroa ja kuljettajan verokirjapalkan kta on  18,50 euroa työaikana tehdyistä tunneista laskettuna, on vaikea kilpailla yhtiöitä vastaan joissa kuljettajat ansaitsevat halvan poliisi-pizzan hinnan, 5 euroa tunnilta puhtaana käteen. Palkkajaksolla tehdyistä tunneista ja ylitöistä, palkan lisistä, lomapalkoista tai eläkevakuutusten määrästä, tapaturmavakuutuksista tai vähäistenkään verojen maksamisesta Suomeen ei ole mitään tietoa.

Odotettavissa olevat liikennekaaren muutokset ja liikenteen vapauttaminen tuonevat mukanaan yhä lisää myös ulkomaisella kalustolla ja verottomalla polttoaineella ajamista, ilman vakuutuksia ajamista ym hintakilpailua vääristävää toimintaa.  Valinta on silti aina asiakkaan kun palvelijasta on kysymys, uskomme että laillinen toiminta on paras valttimme, harmaan talouden suosiminen ei voine olla asiakkaankaan etu jos poliisi ja muu virkavalta tekee työnsä asiallisesti. Kuljetusalaa valvotaan ajopiirtureiden, asiakkaiden sähköisten ERP-järjestelmien ja kuljettajien työ-ja ajoaikarekisteröintien perusteella tarkemmin  kuin mitään muuta toimintaa joten on ihmeteltävää miksi kuljetusala vuodesta toiseen on mustien toimialojen kärjessä laittomuuksien suhteen ja kuljetusyhtiöt johtavat konkurssitilastoja ? Rahtikirjat ja tilitykset osoittavat alaa tuntemattomallekin paljonko tunnista tai kilometristä maksetaan ja miten pitkiä suoritteita ajetaan, sen vaikeampaa ei laillisuusvalvonta ole!

Antiokia Oy on laillisia kuljetuksia tarjoava ja laillista liiketoimintaa harjoittava suomalainen kuljetusliike, pidämme asiakkaiden kanssa Suomen pyörät pyörimässä !

Ota heti yhteyttä ja kysy lisää!

 

       

 

 

PALVELEVA  24 / 7 KULJETTAJA

©2011 Antiokia Oy